Toimitukset

Tuotteiden toimitukset ja kuljetus

- Kylpytynnyrit sekä isommissa erissä toimitettavat tavarat toimitamme pääasiassa sovitusti kuljetusyhtiön toimesta (esim. Kaukokiito, Kiitolinja)

- Kuljettajat pääasiassa soittavat ennen jakelua tarkemman toimitusajan. Mikäli ette pysty tavaraa vastaanottamaan kohtuullisessa ajassa, katsotaan kuitenkin tavara toimitetuksi ja laskutus voidaan suorittaa.

- Pienimmissä tavaroissa käytämme Itellaa sekä Matkahuoltoa.

- Myös itse noutaen on mahdollista hakea tilaamansa tavaran. Huomioikaa, että välttämättä kaikkia tuotteita ei ole varastossamme toimipisteessämme, vaan noudosta sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen.

- Kaikista kuljetuksista/toimituksista/noudoista sovitaan tavaran myyntitilanteessa ja ellei jotain erikseen sovita, käytämme hyväksi sekä luotettavaksi havaittua ja mahdollisimman asiakkaalle edullisinta toimitustapaa.

- Pidämme oikeuden veloittaa rahti- tai kuljetuskustannukset täydestä arvostaan, mikäli kyseisiä hintoja ole erikseen tarjouksessamme mainittu.

- Tarkastakaa tavara heti mahdollisten kuljetusvaurioiden takia, ja reklamoikaa siitä heti tavaran toimittajalle, kuljettajalle tai esim. matkahuollon virkailijalle. Myös rahtikirjaan pitää merkitä vaurio.

Mikäli kuljetusvaurio on syntynyt, ottakaa myös yhteyttä myyntiimme, jolloin katsotaan mikä on paras menettelytapa, jotta pääsette mahdollisimman pian taas nauttimaan virheettömästä tuotteestanne.

Takuu

Myönnämme kylpytynnyreillemme ja altaillemme 24 kuukauden takuun materiaali- ja valmistusvirheille. Takuu on voimassa kun käyttäjä on tutustunut tuotteen käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. HUOM! Yllämainitusta poikkeaa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäville tuotteille myönnetty 6 kuukauden takuuaika.
  • Takuu ei koske sellaisia mahdollisesti ilmeneviä virheitä, jotka ovat tyypillisiä puumateriaaleille. Esim. värimuutokset, kosteusvaihtelut, halkeamien muodostuminen ja vastaavat. Normaali puun kosteus elämisestä johtuva tynnyrin vuoto ei kuulu takuun piiriin.
  • Takuu ei koske normaalia käytöstä aiheutunutta kulumista, kuten arinoiden ja muiden pesän sisäosien kuluminen, palaminen, vääntyminen jne.Takuu ei myöskään korvaa käyttövirheistä aiheutuneita vaurioita.
  • Takuu ei korvaa mitään pakkasen aiheuttamia vaurioita, koska ne voidaan välttää oikealla käytöllä.
  • Takuu ei koske virheellisestä kemikaalien käytöstä aiheutuvasta mahdollista syöpymistä. Erityisesti pH arvo tulee pitää kohdallaan ja kemikaalien annostukset eivät saa olla liian suuria. Altaassa ei saa käyttää automaattisia kemikaalien annostelulaitteita tms.
  • Takuu ei kata mitään välillisiä kuluja, esim. terassin rakentamisia tai purkuja.
  • Ota takuuasioissa heti yhteyttä tuotteen myyjään. Itsenäiset tuotteen korjausyritykset johtavat takuun raukeamiseen.